ਫਰਮਾ:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ! ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਕਿਤਾਬਾਂ ੳਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਖੁਲੇ ਉਤਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ (ਕਿਸੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Other-langs2.png
ਵਿਕਿਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
FAQ