ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।