ਈਡੋ/ਕਿਰਿਆ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਈਡੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ -ar, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉੱਤੇ -as, ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉੱਤੇ -is, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉੱਤੇ -os, ਹੁਕਮੀਆ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ -ez ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉੱਤੇ -us ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ facar (ਕਰਨਾ) ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • Facar - ਕਰਨਾ
 • Me facas - ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
 • Me facis - ਮੈਂ ਕੀਤਾ
 • Me facos - ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ
 • Me facez - ਕਰਾਂ
 • Me facus - ਮੈਂਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ

ਈਡੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

 • vidar (ਵੇਖਣਾ)
 • flugar (ਉੱਡਣਾ)
 • krear (ਬਣਾਉਣਾ)
 • debatar (ਬਹਿਸਣਾ)
 • parolar (ਬੋਲਣਾ)
 • movar (ਹਿਲਾਉਣਾ)
 • editar (ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ)
 • bakar (ਬੇਕ ਕਰਨਾ)
 • konocar (ਜਾਣਨਾ)