ਈਡੋ/ਕਿਰਿਆ

Wikibooks ਤੋਂ

ਈਡੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ -ar, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉੱਤੇ -as, ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉੱਤੇ -is, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉੱਤੇ -os, ਹੁਕਮੀਆ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ -ez ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉੱਤੇ -us ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ facar (ਕਰਨਾ) ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • Facar - ਕਰਨਾ
 • Me facas - ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
 • Me facis - ਮੈਂ ਕੀਤਾ
 • Me facos - ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ
 • Me facez - ਕਰਾਂ
 • Me facus - ਮੈਂਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ

ਈਡੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

 • vidar (ਵੇਖਣਾ)
 • flugar (ਉੱਡਣਾ)
 • krear (ਬਣਾਉਣਾ)
 • debatar (ਬਹਿਸਣਾ)
 • parolar (ਬੋਲਣਾ)
 • movar (ਹਿਲਾਉਣਾ)
 • editar (ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ)
 • bakar (ਬੇਕ ਕਰਨਾ)
 • konocar (ਜਾਣਨਾ)