ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰੇਖਾ-ਗਣਿਤ/ਧਾਰਨਾਵਾਂ

Wikibooks ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰੇਖਾ-ਗਣਿਤ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਿੰਦੂ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ (basic concepts of geometry) ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ[ਸੋਧੋ]

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ:

ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ?

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ; ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂਆਂ, ਰੇਖਾਵਾਂ, ਕੋਣਾਂ, ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ: ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਸਮਰੂਪਤਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ।