ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Bff

Wikibooks ਤੋਂNUMBEROFPAGES = 1,146
NUMBEROFARTICLES = 78
NUMBEROFFILES = 0
NUMBEROFEDITS = 5,967
NUMBEROFVIEWS = ਫਰਮਾ:NUMBEROFVIEWS
NUMBEROFUSERS = 1,993
NUMBEROFACTIVEUSERS = 2
NUMBERINGROUP:bot = 4
NUMBERINGROUP:sysop = 1
NUMBERINGROUP:bureaucrat = 0