ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Vanished user jfyedt7

Wikibooks ਤੋਂ
(ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Vit Koz ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)
Jump to navigation Jump to search
ਬੈਬਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
pa-0 ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਾਂ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ)।
ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ