ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/X

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
X ਦੇ ਲਈ Xylophone (ਜੀਲੋਫ਼ੋਨ)


Toy xylophone.jpg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z