ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

Wikibooks:ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਐਡੀਟਰ

Wikibooks ਤੋਂ

ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਐਡੀਟਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਵਿਕੀਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।