ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

Wikibooks ਤੋਂ

ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ

(ਉ) ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ[ਸੋਧੋ]