ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ

(ਉ) ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ[ਸੋਧੋ]