ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ

Wikibooks ਤੋਂ

ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ[ਸੋਧੋ]

 • ਮੰਤਵ: ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।
 • ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਰੌਚਕ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ[ਸੋਧੋ]

 1. /ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ
 2. /ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਵਰਨਮਾਲਾ
 3. /ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ-ਬੋਧ
 4. /ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ
 5. /ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ
 6. /ਵਾਕ-ਬੋਧ
 7. /ਨਾਂਵ
 8. /ਲਿੰਗ
 9. /ਵਚਨ
 10. /ਪੜਨਾਂਵ
 11. /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
 12. /ਕਿਰਿਆ
 13. /ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ
 14. /ਸਮਾਨ-ਅਰਥ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ
 15. /ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
 16. /ਅਸ਼ੁੱਧ-ਸ਼ੁੱਧ
 17. /ਮੁਹਾਵਰੇ
 18. /ਚਿੱਤਰ-ਵਰਨਣ
 19. /ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 20. /ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
 21. /ਕਹਾਣੀ-ਰਚਨਾ
 22. /ਮਾਡਲ ਟੈੱਸਟ ਪੇਪਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ