ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਵਰਨਮਾਲਾ

ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਮੰਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।