ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

Wikibooks ਤੋਂ
ਗੁੱਡੀ
ਗੁੱਡੀ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹਨ।