ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
largepx

ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ---- ਅਧਿਆਪਕ

xllpx

ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ -- ਡਾਕਟਰ