ਛੋਟੇ ਸਫ਼ੇ

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ਵੇਖੋ (ਪਿੱਛੇ 50 | ਅੱਗੇ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ ‎[71 ਬਾਈਟ]
 2. (ਅਤੀਤ) ‎ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਮਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ/ਸਿੱਟਾ ‎[112 ਬਾਈਟ]
 3. (ਅਤੀਤ) ‎ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ‎[121 ਬਾਈਟ]
 4. (ਅਤੀਤ) ‎ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਮਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‎[121 ਬਾਈਟ]
 5. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਕਹਾਣੀ-ਰਚਨਾ ‎[124 ਬਾਈਟ]
 6. (ਅਤੀਤ) ‎ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਮਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ/ਓਵਰਕਲਾਕਿੰਗ ‎[127 ਬਾਈਟ]
 7. (ਅਤੀਤ) ‎ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਮਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ‎[135 ਬਾਈਟ]
 8. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਲਿੰਗ ‎[136 ਬਾਈਟ]
 9. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਚਿੱਤਰ-ਵਰਨਣ ‎[147 ਬਾਈਟ]
 10. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/D ‎[155 ਬਾਈਟ]
 11. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਪੜਨਾਂਵ ‎[155 ਬਾਈਟ]
 12. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/B ‎[156 ਬਾਈਟ]
 13. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਵਾਕ-ਬੋਧ ‎[157 ਬਾਈਟ]
 14. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਨਾਂਵ ‎[172 ਬਾਈਟ]
 15. (ਅਤੀਤ) ‎ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਮਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ‎[176 ਬਾਈਟ]
 16. (ਅਤੀਤ) ‎ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਮਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ‎[176 ਬਾਈਟ]
 17. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਲੇਖ ਰਚਨਾ ‎[182 ਬਾਈਟ]
 18. (ਅਤੀਤ) ‎ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‎[187 ਬਾਈਟ]
 19. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਕਿਰਿਆ ‎[187 ਬਾਈਟ]
 20. (ਅਤੀਤ) ‎ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰੇਖਾ-ਗਣਿਤ ‎[193 ਬਾਈਟ]
 21. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਮਾਡਲ ਟੈੱਸਟ ਪੇਪਰ ‎[194 ਬਾਈਟ]
 22. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ ‎[203 ਬਾਈਟ]
 23. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਸਮਾਨ-ਅਰਥ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ‎[236 ਬਾਈਟ]
 24. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/L ‎[240 ਬਾਈਟ]
 25. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‎[241 ਬਾਈਟ]
 26. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/H ‎[242 ਬਾਈਟ]
 27. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/J ‎[246 ਬਾਈਟ]
 28. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/A ‎[247 ਬਾਈਟ]
 29. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/I ‎[250 ਬਾਈਟ]
 30. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/G ‎[254 ਬਾਈਟ]
 31. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/C ‎[255 ਬਾਈਟ]
 32. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/K ‎[255 ਬਾਈਟ]
 33. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਮੁਹਾਵਰੇ ‎[255 ਬਾਈਟ]
 34. (ਅਤੀਤ) ‎ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ‎[256 ਬਾਈਟ]
 35. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/E ‎[258 ਬਾਈਟ]
 36. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/P ‎[261 ਬਾਈਟ]
 37. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/M ‎[264 ਬਾਈਟ]
 38. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ‎[268 ਬਾਈਟ]
 39. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/F ‎[269 ਬਾਈਟ]
 40. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/Q ‎[270 ਬਾਈਟ]
 41. (ਅਤੀਤ) ‎ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਵਰਨਮਾਲਾ ‎[271 ਬਾਈਟ]
 42. (ਅਤੀਤ) ‎ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ‎[271 ਬਾਈਟ]
 43. (ਅਤੀਤ) ‎ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ ‎[273 ਬਾਈਟ]
 44. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/N ‎[274 ਬਾਈਟ]
 45. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ‎[274 ਬਾਈਟ]
 46. (ਅਤੀਤ) ‎ਮੈਥਿਲੀ/ਪੜਨਾਂਵ ‎[300 ਬਾਈਟ]
 47. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/O ‎[305 ਬਾਈਟ]
 48. (ਅਤੀਤ) ‎ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ‎[314 ਬਾਈਟ]
 49. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/S ‎[341 ਬਾਈਟ]
 50. (ਅਤੀਤ) ‎ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/Y ‎[349 ਬਾਈਟ]

ਵੇਖੋ (ਪਿੱਛੇ 50 | ਅੱਗੇ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)